قیمت بلیط اتوبوس تهران شوش

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:45

اتوکار: VIPتخت شو شارژ اختصاصی

21 صندلی خالی

2,280,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, شوش

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 12:30

اتوکار: VIPتخت شو شارژ اختصاصی

15 صندلی خالی

2,280,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بهبهان

شهرهای بین راهی

شوش

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو-شارژر دار

13 صندلی خالی

2,290,000 ریال

      تاریخ حرکت