قیمت بلیط اتوبوس تهران طبس

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

طبس

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

18 صندلی خالی

2,030,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

بیابانک (اصفهان ), انارک, نائین, طبس

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 12:30

اتوکار: وی آی پی شارژ دار اختصاصی

17 صندلی خالی

2,000,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

طبس

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاvipتخت شو

20 صندلی خالی

2,030,000 ریال

      تاریخ حرکت