قیمت بلیط اتوبوس تهران طبس

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

بیابانک (اصفهان ), انارک, طبس

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 14:30

اتوکار: وی آی پی شارژ دار اختصاصی

1 صندلی خالی

2,640,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

شهرهای بین راهی

خور(اصفهان), طبس

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:00

اتوکار: مارال وی آی پی۲۵صندلی(تخت شو)+شارژراختصاصی+تغذیه

6 صندلی خالی

2,640,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

شهرهای بین راهی

خورخوسف, بیابانک (اصفهان ), طبس

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:30

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه

11 صندلی خالی

2,600,000 ریال

      تاریخ حرکت