قیمت بلیط اتوبوس تهران تکاب

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> تکاب (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی VIP
09122182291رزرو هماهنگی عیوضی

15 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> تکاب (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی VIP
09122182291رزرو هماهنگی عیوضی

15 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

تکاب (آذربایجان غربی )

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 19:30

اتوکار: vip تخت شو ۲۵ نفره با شارژر اختصاصی و اینترنت رایگان
تلفن رزرو وهماهنگی 09190259357 مولایاری

11 صندلی خالی

1,450,000 ریال

      تاریخ حرکت