قیمت بلیط اتوبوس تهران یزد

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا ۳۲نفره تک صندلی /شارژر اختصاصی

0 صندلی خالی

1,470,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 21:30

اتوکار: ۲۵نفرهV.I.P
مقابل شرکت

0 صندلی خالی

1,810,000 ریال

      تاریخ حرکت