بلیط اتوبوس تیکمه داش و شماره شرکت های مسافربری ترمینال تیکمه داش

ترمینال پایانه تیکمه داش

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه تیکمه داش