بلیط اتوبوس ترکمان (آذربایجان غربی ) و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ترکمان (آذربایجان غربی )

ترمینال پایانه ترکمان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه ترکمان04432368636 - 04432358318