قیمت بلیط اتوبوس تویسرکان تهران

تعاونی 15 تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 23:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

گیتی نوردتعاونی12 تویسرکان

تویسرکان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 23:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
ازمسیر اراک قم ترمینال جنوب خزانه

21 صندلی خالی

1,100,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت