بلیط اتوبوس ارومیه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ارومیه

پایانه (ترمینال) شهیدان کاملی

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
سیر و سفر ارومیه0443233263104432345511
09143465567
ترابر بی تا ارومیه - تعاونی 150443236204004432331296
گیتی پیما ارومیه0443233188804432376930
09144465540
میهن نور آریا ارومیه - تعاونی 40443233173504432373350
09148831764
تک سفر ایرانیان ارومیه0443233484804432379777
09145519157
اطمینان ارومیه0443233179709147284516
09147284516
عدل ارومیه - تعاونی 704432336565 - 04432332585 - 0442333133304432336553
ایران پیما ارومیه - تعاونی 10443222295404432343965
میهن پیما ارومیه - تعاونی 80443235333304432365555
09149501545
رویال سفر ایرانیان ارومیه04432343883 - 0443234449404432374333
همسفر تندر ارومیه0443236540104432368596
09148082096
همسفر ارومیه04432332323
پایانه (ترمینال) شهیدان کاملی04432358318-
جهان پیما ارومیه - تعاونی 1104432341414
آسیا سفر04432332853019145287765
019145287765

پایانه (ترمینال )شهید سلیمانی

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) شهید سلیمانی04432771730

پایانه (ترمینال) شهید علیزاده

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) شهید علیزاده04432351013