قیمت بلیط اتوبوس ارومیه تهران

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی,مجهزبه دستگاه تصفیه هوا وپذیرایی طول مسیر(نصیرپور)

7 صندلی خالی

1,650,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن رزرو 09144482654

11 صندلی خالی

1,650,000 ریال

لوان نور ارومیه

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 17:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، از اتوبان تبریز باپذیرایی کامل و با شارژر اختصاصی

17 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت