قیمت بلیط اتوبوس ارومیه تهران

تک سفر ایرانیان (عطائی)

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 21:55

اتوکار: MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09148010914

0 صندلی خالی

2,150,000 ریال

تعاونی 1 ایران پیما

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
مان VIP تک صندلی تخت شو با بسته پذیرایی - حاجی زاده

11 صندلی خالی

2,150,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
درساجدیدبامانیتورپشت هرصندلی بهمراه پذیراییطول مسیر(عابدپور)

1 صندلی خالی

2,150,000 ریال

      تاریخ حرکت