بلیط اتوبوس وان ترکیه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال وان ترکیه

ترمینال پایانه وان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه وان