بلیط اتوبوس یزد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال یزد

ترمینال پایانه الغدیر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
عدل ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 703537236752 - 0353723700109133553762
09133553762
گیتی نورد ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 1203532829393 - 0353723666203537200170
09131527692
میهن نور ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 40353723666109130035407
09130035407
آسیا سفر ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 1303537232400-
پیک صبا ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 1703537201700-
ایران پیما ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 10353723676809137756060
09137756060
سیروسفر یزدترمینال پایانه الغدیر0353723210009135136592
09135136592
گیتی پیما یزدترمینال پایانه الغدیر03537236761 - 03537234800-
ترابر بی تا یزدترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 1503537236778
تک سفر ایرانیان یزد ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 1303537238400-
ماهان سفر ایرانیان یزد ترمینال پایانه الغدیر03537233888-
ایمن سفر ایرانیان یزد ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 603537236664-
همسفر چابکسواران یزد ترمینال پایانه الغدیر03537236660 - 0353723673203537237747
09135136592
لوان نور یزد ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 803537236771-
ترمینال پایانه الغدیر یزد0353723690109133511953
09133511953
آریا سفر ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 1103537231110
رویال سفر ترمینال پایانه الغدیر0353723450009910853968
09910853968

ترمینال پایانه امام علی

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه امام علی03537202724
آسیاسفر یزد ترمینال پایانه امام علی03537203272
میهن نور آریا ترمینال پایانه امام علی - تعاونی 403537204145
عدل یزد ترمینال پایانه امام علی - تعاونی 703537204540
تک سفر یزد ترمینال پایانه امام علی - تعاونی 1303537204541
سیروسفر ترمینال پایانه امام علی03537202724