بلیط اتوبوس یزد تهران

پیک صبا یزد - تعاونی17

یزد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی

22 صندلی خالی

1,885,000 ریال

شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 11:30

اتوکار: وی ای پی تخت شوشارژراختصاصی

19 صندلی خالی

1,885,000 ریال

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 12:45

اتوکار: مارالVIP مانیتوردار+ شارژر اختصاصی
03537236769تلفن هماهنگی

20 صندلی خالی

1,885,000 ریال

      تاریخ حرکت