قیمت بلیط اتوبوس یزد پایانه جنوب تهران

پیک صبا یزد - تعاونی17

یزد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی ۲۹ نفره سه محور

12 صندلی خالی

1,885,000 ریال

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 12:45

اتوکار: مارالVIP مانیتوردار+ شارژر اختصاصی

18 صندلی خالی

1,885,000 ریال

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 13:00

اتوکار: مارالVIP مانیتوردار+ شارژر اختصاصی
09132508433-نجفیان

8 صندلی خالی

1,885,000 ریال

      تاریخ حرکت