قیمت بلیط اتوبوس یزد ارومیه

تعاونی 13 تک سفر ایرانیان یزد

یزد -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز, کرج

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 13:15

اتوکار: مارالVIPمانیتودار۲۵نفره باشارژ اختصاصی
سکوی تعاونی 13 تک سفر

13 صندلی خالی

3,770,000 ریال

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> ارومیه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارال سه محور

17 صندلی خالی

3,750,000 ریال

      تاریخ حرکت