قیمت بلیط اتوبوس زاهدان خاش

شماره یک زاهدان

زاهدان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

کارواندر, اسکل آباد, خاش

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 07:00

اتوکار: مان
جایگاه 3

0 صندلی خالی

350,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

خاش, اسکل آباد, کارواندر

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 07:00

اتوکار: مان
جایگاه 3

0 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

دامن, کارواندر, اسکل آباد, خاش

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 12:30

اتوکار: مارال
جایگاه 3

13 صندلی خالی

500,000 ریال

      تاریخ حرکت