قیمت بلیط اتوبوس زاهدان میبد

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> میبد

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 15:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

1,250,000 ریال

شماره 7عدل زاهدان

زاهدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

میبد

شنبه

1401/02/31 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

17 صندلی خالی

2,000,000 ریال

      تاریخ حرکت