قیمت بلیط اتوبوس زاهدان نیک شهر

شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, خاش, نیک شهر

جمعه

1401/05/21 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا

31 صندلی خالی

800,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, نیک شهر

جمعه

1401/05/21 ساعت 20:15

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

24 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت