قیمت بلیط اتوبوس زاهدان نیک شهر

شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

مومان, ایرانشهر, کارواندر, خاش, نیک شهر

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

20 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, کارواندر, خاش, نیک شهر

جمعه

1400/09/12 ساعت 11:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

35 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, خاش, نیک شهر

جمعه

1400/09/12 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 3

39 صندلی خالی

550,000 ریال

      تاریخ حرکت