بلیط اتوبوس زنجان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال زنجان

ترمینال پایانه زنجان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
سیروسفر زنجان0243377844402433779444
همسفر مهر زنجان02433773939 - 02433778383 - 0243377888802433774343 - 02433772424
09125423505
آسوده سفر زنجان _ تعاونی 110243377530202433785509
لوان نور زنجان - تعاونی 802433742024- 02433742025 - 02433785958 - 0243378595902433785509
ترمینال پایانه زنجان02433742024-
پارسیان ترمینال پایانه زنجان - تعاونی 1402433784445