شماره تلفن ترمینال پایانه ها و شرکت های مسافربری تبریز

خرید اینترنتی بلیط اتوبوس از سایت معتبر پایانه ها آی آر که ارائه دهنده سرویس هایی با اتوبوس vip، اسکانیا، ولوو و ... از ترمینال ها و شرکت های مسافربری ایران مانند همسفر، رویال سفر، سیر و سفر و ... و تعاونی های 20 گانه شامل انتخاب های متنوعی برای مسافرین محترم می باشد.

همچنین کلیه بلیط های مسافربری تهران،اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، اهواز و همه شهرهای کشور در پایانه ها آی آر جهت رفاه مسافرین عزیز، آماده شده است.

ترمینال پایانه تبریز

شرکت مسافربریتلفن تماس
تعاونی آذربایجان تبریز ترمینال پایانه تبریز04134791316
ترابر بی تا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1504134791441
گیلان تبار - آریا سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1104134791122
میهن نور آریا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 404134792131
کجاوه تبریز ترمینال پایانه تبریز04134790707
ساربان تبریز ترمینال پایانه تبریز04134795255 - 04114795255
ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 604134791694
گیتی نورد ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1204134796696
سپهر آسیا ترمینال پایانه تبریز04134792299
پیک صبا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1704134793188
خوش راه تبریز ترمینال پایانه تبریز04134798457
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 504134797939
راه پیما پارسیان پایانه - ترمینال تبریز - تعاونی 904134794838
ایران پیما ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 104134798999
جهانگشت مهر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1604134797738
آسیا سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1304134793934
عدل غرب ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 704134791911
لوان نور ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 804134761114
گیتی پیما ترمینال پایانه تبریز - نوبنیاد سابق04134796696
میهن پرستو تبریز ترمینال پایانه تبریز04134797080
پارسیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1404134783888
ماهان سفر ترمینال پایانه تبریز04134750328
تک سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز04134785616
دیدار سیر گیتی ترمینال پایانه تبریز04134764950
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه تبریز04134768085-7
ترمینال پایانه مرکزی تبریز04134796091 - 04134791177
تک سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1009141018246
رویال سفر ترمینال پایانه تبریز04134788052
سیروسفر ترمینال پایانه تبریز04133329129
جوان سیر ایثار ترمینال پایانه تبریز04134768405
عصر ایران ترمینال پایانه تبریز04142423234 - 04142426167 - 04134793324
موسسه رضوان ترمینال پایانه تبریز09143160920

ترمینال پایانه شمال غرب تبریز

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611735
لوان نور - رضوان تبریز ترمینال پایانه شمالغرب تبریز - تعاونی 804132611154
همسفر ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611730
تعاونی مینی بوس داران ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611738