شماره تلفن پایانه ها (ترمینال ها) و شرکت های مسافربری زنوز

پایانه (ترمینال) زنوز
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) زنوز04142043271