شماره تلفن پایانه ها (ترمینال ها) و شرکت های مسافربری ترک

پایانه (ترمینال) ترک
شرکت مسافربریتلفن تماس
واران سیر ترک09102031206
پایانه (ترمینال) ترک09102031206