شماره تلفن ترمینال ها، شرکت ها و تعاونی های مسافربری

آذربایجان شرقی
ترمینال تبریز (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
تعاونی آذربایجان تبریز ترمینال پایانه تبریز04134791316
ترابر بی تا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1504134791441
گیلان تبار - آریا سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1104134791122
میهن نور آریا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 404134792131
کجاوه تبریز ترمینال پایانه تبریز04134790707
ساربان تبریز ترمینال پایانه تبریز04134795255 - 04114795255
ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 604134791694
نوبنیاد ترمینال پایانه تبریز04134796696
سپهر آسیا ترمینال پایانه تبریز04134792299
پیک صبا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1704134793188
خوش راه تبریز ترمینال پایانه تبریز04134798457
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 504134797939
راه پیما پارسیان پایانه - ترمینال تبریز - تعاونی 904134794838
ایران پیما ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 104134793060
جهانگشت مهر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1604134797738
آسیا سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1304134793934
عدل غرب ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 704134791911
لوان نور ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 804134761114
گیتی پیما ترمینال پایانه تبریز - نوبنیاد سابق04134796696
میهن پرستو تبریز ترمینال پایانه تبریز04134797080
پارسیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1404134783888
ماهان سفر ترمینال پایانه تبریز04134750328
تک سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز04134785616
دیدار سیر گیتی ترمینال پایانه تبریز04134764950
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه تبریز04134768085-7
ترمینال پایانه مرکزی تبریز04134796091 - 04134791177
ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611735
لوان نور - رضوان تبریز ترمینال پایانه شمالغرب تبریز - تعاونی 804132611154
همسفر ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611730
تعاونی مینی بوس داران ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611738

شماره تلفن کلیه ی تعاونی و شرکت های مسافربری که به تفکیک استان، شهرستان و ترمینال وجود دارد و برای پیگیری خرید اینترنتی بلیط اتوبوس می توانید از این شماره ها استفاده نمایید. مسیرهای پر تردد اکثرا به مقصد تهران می باشند یا از تهران به یکی از کلان شهر های ایران ختم می شود که در زیر تعدادی از مسیرها را نشان می دهیم.