شماره تلفن تعاونی ها و شرکت های مسافربری

شرکت مسافربریشماره تلفن
میهن نور آریا آذرشهر (تعاونی 4)04134221138
پایانه (ترمینال) آذرشهر04134221138
راه پیما پارسیان اهر (تعاونی 9)04144223119
پایانه (ترمبنال) اهر04132226627
تعاونی آذربایجان تبریز04134791316
ترابر بی تا تبریز (تعاونی 15)04134791441
گیلان تبار تبریز (تعاونی 11)04134791122
میهن نور آریا تبریز (تعاونی 4)04134792131
کجاوه تبریز04134790707
ساربان تبریز04134795255
ایمن سفر ایرانیان تبریز (تعاونی 6)04134791694
گیتی نورد تبریز (تعاونی 12)04134793324
سپهر آسیا تبریز04134792299
پیک صبا تبریز (تعاونی 17)04134793188
خوش راه تبریز04134798457
کیان سفر پاسارگاد تبریز (تعاونی 5)04134797939
راه پیما پارسیان تبریز (تعاونی 9)04134794838
ایران پیمان تبریز04134798999
جهانگشت مهر تبریز (تعاونی 16)04134797738
آسیا سفر تبریز (تعاونی 13)04134793934
عدل غرب تبریز (تعاونی 7)04134791911
لوان نور تبریز (تعاونی 8)04134761114
گیتی پیما تبریز (نوبنیاد سابق)04134796696
میهن پرستو تبریز04134797080
پارسیان تبریز (تعاونی 14)04134783888
ماهان سفر تبریز04134750328
تک سفر ایرانیان تبریز04134785616
دیدار سیر گیتی تبریز04134764950
همسفر چابکسواران تبریز04134768087
پایانه (ترمینال) مرکزی تبریز04134796091
سیر و سفر جلفا04142022383
پایانه (ترمینال) جلفا04142022383
آسوده سفر سراب04143226001
پیک صبا آذر سراب (تعاونی 17)04143225200
میهن نور آریا سراب (تعاونی 4)04143225400
آسان سفر مهر سراب04143225300
پایانه (ترمینال) سراب04132224688
عصر ایران شبستر04142423234
پایانه (ترمینال) شبستر04142423234
پایانه (ترمینال) مراغه04132270706
میهن نور آریا مرند (تعاونی 4 _ شریفی)04142239888
ایران پیما مرند (تعاونی 1 _ اکبری)04142239333
ترابر بی تا مرند (تعاونی 15 _ اکبری)04142242424
پایانه (ترمینال) مرند04132223020
واران سیر ترک میانه09102031206
پایانه (ترمینال) میانه09102031206
ترابر بی تا هشترود (تعاونی 15 _ موسوی)04152622235
آسیا سفر هشترود (تعاونی 13)04152627077
پایانه (ترمینال) هشترود04152627077
سیر و سفر ارومیه04432332631
ترابر بی تا ارومیه (تعاونی 15)04432362040
گیتی پیما ارومیه04432331333
میهن نور آریا ارومیه (تعاونی 4)04432331735
تک سفر ایرانیان ارومیه04432334848
اطمینان ارومیه04432331797
عدل ارومیه (تعاونی 7)04432331333
ایران پیما ارومیه (تعاونی 1)04432331248 - 04432222954
لوان نور ارومیه (تعاونی 8)04432332853
رویال سفر ایرانیان ارومیه04432343883
همسفر تندر ارومیه04432365401
همسفر ارومیه04432332223
ایمن سفر ایرانیان ارومیه (تعاونی 6)04432331888
پایانه (ترمینال) ارومیه04432358318
پایانه (ترمبنال) اشنویه04444631927
سعادت بوکان (تعاونی 7)04446232911
گیتی پیما بوکان04446270077
ایران پیما بوکان (تعاونی 1)04446285777
پایانه (ترمینال) بوکان04436285777
پایانه (ترمبنال) پیرانشهر04444222620
ترابر بی تا تکاب (تعاونی 15)04445532740
پایانه (ترمینال) تکاب04445532740
ایران پیمان خوی (خوی پیمان)04436250780-1
گیتی پیما خوی (سلامت سفر آذربایجان)04436250921
عصر ایران خوی (خوی سفر)04436250701-3
میهن نور آریا خوی (تعاونی 4 _ خوش سفر خوی)04436250801-4
همسفر چابکسواران خوی04436251195
سیما سفر خوی04436243650
عدل خوی (تعاونی 7)04436266700
پایانه (ترمینال) خوی04436264900
پایانه (ترمینال) چالدران04432331333
پایانه (ترمینال) شوط04434274333
پایانه (ترمبنال) سردشت04432332585
ترابر بی تا سلماس (تعاونی 15)04435224224
کیان سفر پاسارگاد سلماس (تعاونی 5)04435235200
مهر پیما پارسیان سلماس (تعاونی 14)04435238822
پایانه (ترمینال) سلماس04435245306
ترابر بی تا شاهین دژ (تعاونی 15)04446323191
آسیا سفیر قاسملو شاهین دژ04446330808
ماهان سفر ایرانیان شاهین دژ04446329929
عدل شاهین دژ (تعاونی 7)04446322922
پایانه (ترمینال) شاهین دژ04446323191
ایران پیما ماکو (تعاونی 1)04434222221
میهن نور آریا ماکو (تعاونی 4)04434223172
عدل ماکو (تعاونی 7)04434222879
پایانه (ترمینال) ماکو04434223234
عدل مهاباد (تعاونی 7)04442444405-7
ایران پیما مهاباد (تعاونی 1)04442448666
پایانه (ترمینال) مهاباد04442449595
پایانه (ترمبنال) میاندوآب04445353716
ترابر بی تا نقده (تعاونی 15)04435622200
پایانه (ترمبنال) نقده04435623030
سیما سفر اردبیل04533816823
آسان سفر اردبیل (تعاونی 10)04533813233
سیر و سفر اردبیل04533813135-7
آرتا سبلان اردبیل04533813781-2
آسیا سفر اردبیل (سبلان تور) (تعاونی 13)04533813919
عدل اردبیل (تعاونی 7)04533811918
ایران پیمان اردبیل04533813775
میهن نور آریا اردبیل (تعاونی 4)04533818170
سفر سیر آریا اردبیل (تعاونی 3)04533813772
رویال سفر اردبیل04533813291
ترابر بی تا اردبیل (تعاونی 15)04533813770
سرچم آزاد اردبیل (تعاونی 14 پارسیان)04533818057
آسوده سفر اردبیل04533819541
پایانه (ترمینال) اردبیل04533816874
آسوده سفر پارس آباد04532791212
پیک صبا پارس آباد (تعاونی 17)04532782343
لاله سیر پارس آباد04532783637
پایانه (ترمینال) پارس آباد04532782343
ترابر بی تا خلخال (تعاونی 15)04532452044
پایانه (ترمینال) خلخال04532452044
پایانه (ترمینال) سرعین04532222394
راه پیما مشگین (تعاونی 9)04532532116
پارسیان مشگین (تعاونی 14)04532552114
پایانه (ترمینال) مشگین شهر04532537200
سیروسفر اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه03134358811
عدل اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه (تعاونی 7)03134359090
ایمن سفر اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه (تعاونی 6)03134359030
گیتی پیما اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه 03134359060
آسیا سفر اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه (تعاونی 13)03134358997
رویال سفر اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه 03134358800
ترابر بی تا اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه (تعاونی 15)03134359294
ایران پیما اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه (تعاونی 1)03134359001
لوان نور اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه (تعاونی 8)03134359082
میهن نور اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه (تعاونی 4)03134359071
پیک صبا اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه (تعاونی 17)03134359050
تک سفر اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه 03134359200
عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه (تعاونی 11)03134358780
همسفر چابکسواران اصفهان پایانه (ترمبنال) کاوه 03134359100-9
پایانه (ترمینال) کاوه اصفهان03134358880-9
عدل اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه (تعاونی 7)03136732805
گیتی پیما اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه 03136732743
ترابر بی تا اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه (تعاونی 15)03136732737
میهن نور اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه (تعاونی 4)03136732748
تک سفر اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه 03136732820
آسیا سفر اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه (تعاونی 13)03136732784
پیک صبا اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه (تعاونی 17)03136732715
ایران پیما اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه (تعاونی 1)03136732765
لوان نور اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه (تعاونی 8)03136733290
جهانگشت مهر اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه (تعاونی 16)03136732740
رویال سفر اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه 03136732771
سیروسفر اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه 03136732751
همسفر چابکسواران اصفهان پایانه (ترمبنال) صفه 03136732725-8
پایانه (ترمینال) صفه اصفهان03136732751
رویال سفر اصفهان پایانه (ترمبنال) جی 03135254810
عدل اصفهان پایانه (ترمبنال) جی (تعاونی 7)03135232030
پایانه (ترمینال) جی اصفهان03135241009
ایران پیما خمینی شهر (تعاونی 1)03133604939
همسفر وطن خمینی شهر 03133604936
ترابر بی تا خمینی شهر (تعاونی 15)03133604933
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر 03133602353
لوان نور خمینی شهر (تعاونی 8)03133649593
عدل خمینی شهر (تعاونی 8)03133585021
پایانه (ترمینال) خمینی شهر03133602354
میهن نور سمیرم (تعاونی 4)03153662196
پایانه (ترمینال) سمیرم03153662196
ایران پیما شاهین شهر (تعاونی 1)03145231121
آسیا سفر شاهین شهر (تعاونی 13)03145232116
پیک صبا شاهین شهر (تعاونی 17)03145221720
سیروسفر شاهین شهر 03145232042
همسفر شاهین شهر 03145229164
ترابر بی تا شاهین شهر (تعاونی 15)03145232011
رویال سفر شاهین شهر 03145231522
تک سفر شاهین شهر 03145231527
عدل شاهین شهر (تعاونی 7)03145230541
پایانه (ترمینال) شاهین شهر03145230541
آسیا سفر فلاورجان (تعاونی 13)03137431300
پایانه (ترمینال) فلاورجان03137431300
لوان نور کاشان (تعاونی 8)03155447000
ترابر بی تا کاشان (تعاونی 15)03155444412
پیک صبا کاشان (تعاونی 17)03155455000
پایانه (ترمینال) کاشان03155446030
سیروسفر گلپایگان 03157437772
پارسیان گلپایگان (تعاونی 14)03157437772
پیک صبا گلپایگان (تعاونی 17)03157437774
پایانه (ترمینال) گلپایگان09133719295
ایران پیما مبارکه (تعاونی 1)03355261711
همسفر چابکسواران مبارکه 03152461777
پایانه (ترمینال) مبارکه03355261711
ایران پیما نجف آباد (تعاونی 1)03142663305
ترابر بی تا نجف آباد (تعاونی 15)03142663303
همسفر چابکسواران نجف آباد 03142663191
پایانه (ترمینال) نجف آباد 03142663305
همسفر چابکسواران شهررضا03153245609-03153245610
سیروسفر شهرضا 03153245616
رویال سفر شهرضا 03153245600
ایران پیما شهرضا (تعاونی 1)03153245622
پایانه (ترمینال) شهرضا03153245600
پیک معتمد کرج (تعاونی 2)02632709927
ماهان سفر ایرانیان کرج02632702812
ایران پیمان کرج02632753111-2
ترابر بی تا کرج (تعاونی 15 _ تی بی تی)02632700091-2
عدل کرج (تعاونی 7)02632708162
میهن نور آریا کرج (تعاونی 4)02632721544-5
همسفر چابکسواران کرج02632711040
ایران پیما کرج (تعاونی 1)02632706364 - 02632708570
جوان سیر ایثار کرج 02632754592
رویال سفر کرج02632700007
گیتی پیما کرج02632701813
پیک صبا کرج (تعاونی 17)02632702580
آسیا سفر کرج (تعاونی 13)02632755658
لوان نور کرج (تعاونی 8)02632754795
سیروسفر کرج 02632721135
آریا سفر آسیا کرج (تعاونی 11)02632743616
تک سفر کرج 02632702649
جهانگشت مهر کرج (تعاونی 16)02632707773
پایانه (ترمینال) کرج (شهید کلانتری)02632706364
سیروسفر ایلام 08432228686
ترابر بی تا ایلام (تعاونی 15)08432228080
میهن نور آریا ایلام (تعاونی 4)08432229514
عدل ایلام (تعاونی 7)08432228484
پایانه (ترمینال) ایلام08432227390
پایانه (ترمینال) ایوان08433230733
جوان سیرایثار مهران08433825993
سیروسفر مهران08438222887
ترابر بی تا مهران (تعاونی 15)09181413149
ابوذر مهران08433332821
پایانه (ترمینال) مهران08438222887
انجمن صنفی بوشهر07733533826
سیر و سفر ایران بوشهر07733570024-6
آریا سفر آسیا بوشهر (تعاونی 11)07733570045
همسفر چابکسواران بوشهر07733570054
رویال سفر ایرانیان بوشهر07733570041
ایران پیما بوشهر (تعاونی 1)07733570021
تک سفر ایرانیان بوشهر07733342038
آسیا سفر بوشهر (تعاونی 13)07733570016
ترابر سیر بی تا بوشهر09175831180
عدل بوشهر (تعاونی 7)07733570024-7
ترابر بی تا بوشهر (تعاونی 15)07733570104
پایانه (ترمینال) بوشهر07733570037
پایانه (ترمینال) جم07737624244
سیر و سفر ایران دشتستان07734231960-1
پایانه (ترمینال) دشتستان07734342289
ایمن سفر ایرانیان دیر (تعاونی 6)07735423242
پایانه (ترمینال) دیر07735423242
پایانه (ترمینال) دیلم07733242032
تک سفر ایرانیان عسلویه07737320989
آسیا سفر عسلویه (تعاونی 13)09170770917
پایانه (ترمینال) عسلویه07737320451
تک سفر ایرانیان کنگان07737233428-9
رویال سفر ایرانیان کنگان07737233350
پایانه (ترمینال) کنگان07737233350
ایمن سفر ایرانیان گناوه (تعاونی 6)07733133356
سیر و سفر ایران گناوه07733120340
عدل گناوه (تعاونی 7)07733124686
لوان نور گناوه (تعاونی 8)07733135684
آریا سفر آسیا گناوه (تعاونی 11)07733128048
پایانه (ترمینال) گناوه07733124686
راحت پر اسلامشهر02156367080
میهن نور آریا اسلامشهر (تعاونی 4)02156349080
تک سفر اسلامشهر (تعاونی 13)02156345840
پایانه (ترمینال) اسلامشهر02156349080
ترابر بی تا بهارستان (تعاونی 15)02156747640
پایانه (ترمینال) سلطان آباد (بهارستان)02155185390
میهن نور آریا پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 4)02155185334-40
پارسیان پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 14)02155185393-5
کیان سفر پاسارگاد پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 5)02155185343-4
راه پیما پارسیان پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 9)02155185367-8
ایمن سفر ایرانیان پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 6)02155185350-2
تک سفر ایرانیان پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 13)02155185379-87 - 02155185538
عدل پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 7)02155185354-8
ترابر بی تا پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 15)02155185401-7
ماهان سفر ایرانیان پایانه (ترمبنال) جنوب02155335533
جهانگشت مهر پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 16)02155185408
همسفر مهر پایانه (ترمبنال) جنوب02155185430-2 - 02155185625-6
گیتی پیما پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 12)02155185381-6
سفر سیر آریا پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 3)02155185329 - 02155185333
مارال سیر ایرانیان پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 10)02155185372
پیک معتمد پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 2)02155185324-5
آسیا سفر تهران پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 13)02155182320
سیر و سفر پایانه (ترمبنال) جنوب02155185424-6
جوان سیر ایثار پایانه (ترمبنال) جنوب02155185437-8
پیک صبا پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 17)02155185415-22
ایران پیما پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 1)02155185312-9
آریا سفر آسیا پایانه (ترمبنال) جنوب (تعاونی 11)02155185376-7
پایانه (ترمبنال) جنوب (خزانه)02155185390
سیر و سفر پایانه (ترمبنال) شرق02177865696
ترابر بی تا پایانه (ترمبنال) شرق (تعاونی 15)02177868144
عدل پایانه (ترمبنال) شرق (تعاونی 7)02177880780
میهن نور آریا پایانه (ترمبنال) شرق (تعاونی 4)02177864261
پارسیان پایانه (ترمبنال) شرق (تعاونی 14)02177865910
ایران پیمان پایانه (ترمبنال) شرق02177711775-6
آریا سفر پایانه (ترمبنال) شرق (تعاونی 11)02177864355
پایانه (ترمینال) شرق (تهران پارس)02177864355
میهن نور آریا پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 4)02144630005
ایمن سفر ایرانیان پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 6)02144662993
کیان سفر پاسارگاد پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 5)02144669287
راه پیما پارسیان پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 9)02144660147
پیک صبا پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 17)02144646049
جهانگشت مهر پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 16)02144659878
ایران پیما پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 1)02144659532-3 - 02144663954-5
عدل پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 7)02144662927
لوان نور پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 8)02144647357
آسوده سفر پایانه (ترمبنال) غرب02144668233
پارسیان پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 14)02144662853
آرتا سبلان پایانه (ترمبنال) غرب02144665550-2
سفر گستر ایرانیان پایانه (ترمبنال) غرب02144696122
عصر ایران پایانه (ترمبنال) غرب02144657444
ماهان سفر ایرانیان پایانه (ترمبنال) غرب02144665051-3
سیر و سفر پایانه (ترمبنال) غرب02144690501
ایران پیمان پایانه (ترمبنال) غرب02144662744-5
سفر طلایی پایانه (ترمبنال) غرب02144660091
رویال سفر ایرانیان پایانه (ترمبنال) غرب02144663075
ترابر بی تا پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 15)02144672006-8
دیدار سیر گیتی پایانه (ترمبنال) غرب02144659543
ایران پیام نو پایانه (ترمبنال) غرب02144669001
آسیا سفر پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 13)02144673650
سیما سفر پایانه (ترمبنال) غرب02144645632
گیتی پیما ایران پایانه (ترمبنال) غرب02144664994
آذر آهو پایانه (ترمبنال) غرب02144695810
آریا سفر آسیا پایانه (ترمبنال) غرب (تعاونی 11)02144662933-4 - 02144641069 - 02144660396
سپهر آسیا پایانه (ترمبنال) غرب02144665093
پایانه (ترمینال) غرب (آزادی)02144663954
رویال سفر تهران پایانه (ترمبنال) بیهقی02184091
سیروسفر تهران پایانه (ترمبنال) بیهقی 02183891
همسفر چابکسواران پایانه (ترمبنال) بیهقی02188534385-7
پیک صبا پایانه (ترمبنال) بیهقی (تعاونی 17)02188543426
پایانه (ترمینال) بیهقی (آرژانتین)02188534384
رویال سفر پایانه (ترمبنال) پونک02144612191
آسیا سفر شهریار (تعاونی 13)02165289311
پیک معتمد شهریار (تعاونی 2)02165251555
حاجت گشت شهریار 02165255000
سیروسفر شهریار 02165251012
گیتی پیما شهریار 02165273969
پایانه (ترمینال) شهریار02165289311
عدل قرچک (تعاونی 7)02136172160
پایانه (ترمینال) قرچک02136170898
جهانگشت مهر ورامین (تعاونی 16)02191007036
پیک صبا ورامین (تعاونی 17)02191008356
لوان نور ورامین (تعاونی 8)02136231193
پایانه (ترمینال) ورامین02136231193
ایران پیما شهرکرد (تعاونی 1)03832276055
همسفر شهرکرد 03832276000
سیروسفر شهرکرد 09131811376
رویال سفر شهرکرد 03832272965
لوان نور شهرکرد (تعاونی 8)03832272115
تک سفر شهرکرد 09137325422
پایانه (ترمینال) شهرکرد03832275252
همسفر چابکسواران بروجن 03834226500
ایران پیما بروجن (تعاونی 1)03834224757
پایانه (ترمینال) بروجن03834224757
پایانه (ترمینال) لردگان02824443654
پایانه (ترمینال) فارسان03833228998
سیروسفر بیرجند 05632311111
همسفر بیرجند 05632313035-7
لوان نور بیرجند (تعاونی 8)05632319595
ایران پیما بیرجند (تعاونی 1)05632312047
میهن نور بیرجند (تعاونی 4)05632314010
سفر سیر بیرجند (تعاونی 3)05632319119
جهانگشت مهر بیرجند پایانه (ترمبنال) شرق (تعاونی 16)05632318999
جوان سیر ایثار شعبه بیرجند 05632316411
پیک معتمد بیرجند (تعاونی 2)05632312655
پایانه (ترمینال) بیرجند05632312047
پایانه (ترمینال) فردوس05342227325
سیروسفر طبس09131554436
گیتی نورد طبس (تعاونی 12)05632832212
آراد سیر امید طبس 05632813155
پایانه (ترمینال) طبس05632821930
پایانه (ترمینال) قائن05632522213
پایانه (ترمینال) نهبندان05632626065
پایانه (ترمینال) سربیشه05632662708
پایانه (ترمینال) سرایان05632222463
گیتی نورد بشرویه (تعاونی 12)05632772400
پایانه (ترمینال) بشرویه05632772400
پایانه (ترمینال) خوسف05632473277
آسیا سفر مشهد پایانه (ترمبنال) امام رضا (تعاونی 13)05138519431
ایمن سفر مشهد پایانه (ترمبنال) امام رضا (تعاونی 6)05138515463
لوان نور مشهد (تعاونی 8)05138519477 - 05138518053
ایران پیمان مشهد05138518021
جوان سیر ایثار مشهد05138518096
جهانگشت مهر مشهد (تعاونی 16)05138519517
همسفر چابکسواران مشهد05138546511-09151203926
ایمن سفر مشهد (تعاونی 6)05138518095
پیک معتمد مشهد (تعاونی 2)05138518871
پیک صبا مشهد (تعاونی 17)05138515462-05138519483
عدل مشهد (تعاونی 7)05138515518
سیروسفر مشهد 05138500000
گیتی نورد مشهد (تعاونی 12)05138518056
میهن نور آریا مشهد (تعاونی 4)05138518092
ایران پیما مشهد (تعاونی 1)05138519420
ترابر بی تا مشهد (تعاونی 15)05138545083
گیتی پیما مشهد 05138515466
پایانه (ترمینال) مشهد (امام رضا)05138599001
ترابر بی تا قوچان (تعاونی 15)05147225652
پایانه (ترمینال) قوچان05147226042
پیک صبا کاشمر (تعاونی 17)05155223000-2
ترابر بی تا کاشمر (تعاونی 15)05155224133
آسیاسفر کاشمر05155222020
جهانگشت مهر کاشمر (تعاونی 16)05155266370-1
ایران پیما کاشمر (تعاونی 1)05155220001
پایانه (ترمینال) کاشمر05155224133
پیک معتمد نیشابور (تعاونی 2)05142239817
آسیا سفر خیام نیشابور (تعاونی 13)05142222007
پایانه (ترمینال) نیشابور05142239817
ایران پیما سبزوار (تعاونی 1)05144446018
سیروسفر سبزوار 05144446024
پیک معتمد سبزوار (تعاونی 2)05144446022
تک سفر ایرانیان سبزوار 05144446019
ترابر بی تا سبزوار (تعاونی 15)05144446015
پایانه (ترمینال) سبزوار05144446021
پایانه (ترمینال) تربت حیدریه05152226464
آرامش خاطر گناباد05157253042
گیتی نورد گناباد (تعاونی 12)05157253060
جهانگشت مهر گناباد (تعاونی 16)05157253222
پایانه (ترمینال) گناباد05157253060
پیک معتمد اسفراین (تعاونی 2)05837222567
سفر سیر آریا اسفراین (تعاونی 3)05837228081
پایانه (ترمینال) اسفراین05837222567
سیروسفر بجنورد05832253066
پیک معتمد بجنورد (تعاونی 2)05832250600
ایران پیما بجنورد (تعاونی 1)05832253336-05832252002
ترابر بی تا بجنورد (تعاونی 15)05832253434
تک سفر ایرانیان بجنورد05832720500
میهن نور آریا بجنورد (تعاونی 4)05832252185
پایانه (ترمینال) بجنورد05832252002
ایران پیما شیروان (تعاونی 1)05836242244
پارسیان شیروان (تعاونی 14)05836215675
ترابر بی تا شیروان (تعاونی 15)05836242236
ایران پیمان شیروان05138515508
پایانه (ترمینال) شیروان05836242236
پایانه (ترمینال) جاجرم05832272700
پایانه (ترمینال) فاروج05836424241
ترابر بی تا اهواز پایانه (ترمبنال) تپه (تعاونی 15)06132289393
آسیا سفر اهواز پایانه (ترمبنال) تپه (تعاونی 13)09163077569
پایانه (ترمینال) تپه اهواز06133780002
آسیا سفر اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت (تعاونی 13)06133780006
رویال سفر ایرانیان اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت06133788595
پیک معتمد اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت (تعاونی 2)06133780011
ایران پیما اهواز (تعاونی 1)06133788646
تک سفر ایرانیان اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت06133780017
همسفر چابکسواران اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت06133780002
میهن نور آریا اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت (تعاونی 4)06133780004
آریا سفر آسیا اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت (تعاونی 11)06133780007
ترابر بی تا اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت (تعاونی 15)06133780015
جهانگشت مهر اهواز (تعاونی 16)09387519858
ایمن سفر ایرانیان اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت (تعاونی 6)06133780003
پیک صبا اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت (تعاونی 17)06133780012
عدل اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت (تعاونی 7 )06133780016
سیروسفر اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت06133780017 - 06133780009
لوان نور اهواز پایانه (ترمبنال) سیاحت (تعاونی 8)06133780008
پایانه (ترمبنال) سیاحت06133780015
پیک صبا آبادان (تعاونی 17)06153327777
تک سفر آبادان 06153255152
سیروسفر آبادان 06153255031
رویال سفر آبادان 06153255446
آریا سفر آسیا آبادان (تعاونی 11)06153255045
همسفر چابکسواران آبادان 06153255110
ایران پیما آبادان (تعاونی 1)06153255010 - 06153320006
ترابر بی تا آبادان (تعاونی 15)06153255015
مارال سیر ایرانیان آبادان (تعاونی 10)02155185372
پایانه (ترمینال) آبادان06153255110
پایانه (ترمینال) امیدیه06152629911
پیک معتمد اندیمشک (تعاونی 2)06142620968
سیروسفر اندیمشک 06142623202
پیک صبا اندیمشک (تعاونی 17)06142623217
عدل اندیمشک (تعاونی 7)06142623203
تک سفر ایرانیان اندیمشک 06142623201
ایمن سفر ایرانیان اندیمشک (تعاونی 6)06142623212
ترابر بی تا اندیمشک (تعاونی 15)06142623210
همسفر چابکسواران اندیمشک 06142623208
آسیا سفر اندیمشک (تعاونی 13)06142623204
آریا سفر آسیا اندیمشک (تعاونی 11)06142623211
ایران پیما اندیمشک (تعاونی 1)06142623207
میهن نور آریا اندیمشک (تعاونی 4)06142641352
جهانگشت مهر اندیمشک (تعاونی 16)06142623060
پایانه (ترمبنال) اندیمشک06142623310
ترابر بی تا ایذه (تعاونی 15)06143630050
پیک صبا ایذه (تعاونی 17)06143651050
ایران پیما ایذه (تعاونی 1)06143653030
تک سفر ایرانیان ایذه 06143621376
رویال سفر ایذه 06143649190
پایانه (ترمینال) ایذه06143651050
تک سفر ماهشهر 06152380228
پیک صبا ماهشهر (تعاونی 17)06152380110-13
آسیا سفر ماهشهر (تعاونی 13)06152380223
ترابر بی تا ماهشهر (تعاونی 15)06152380047-06152327509
رویال سفر ایرانیان ماهشهر 06152330138
ایران پیما ماهشهر (تعاونی 1)06152380229
همسفر چابکسواران ماهشهر 06152322428
پایانه (ترمینال) ماهشهر (خلیج فارس)06153338884
سفر سلامت بهبهان 09169727347
پیک صبا درخشش بهبهان (تعاونی 17)06152834888
پایانه (ترمینال) بهبهان06152834888
پیک صبا خرمشهر (تعاونی 17)06153541500
ایران پیما خرمشهر (تعاونی 1)06153542988
آریا سفر آسیا خرمشهر (تعاونی 11)06153542421
همسفر چابکسواران خرمشهر 06153545951
پایانه (ترمینال) خرمشهر (خلیج فارس)06153522349
آسیا سفر دزفول (تعاونی 13)06142284024
ایران پیما دزفول (تعاونی 1)06142421813
میهن نور آریا دزفول (تعاونی 4)06142284034
همسفر چابکسواران دزفول06142328282
سیروسفر دزفول06142284113
پیک صبا دزفول (تعاونی 17)06142284030-1
عدل دزفول (تعاونی 7)06142284315
جهانگشت مهر دزفول (تعاونی 16)06142284313
پایانه (ترمینال) دزفول06142284113
سیروسفر رامهرمز 06146524596
رویال سفر ایرانیان رامهرمز 06146524596
ترابر بی تا رامهرمز (تعاونی 15)06146524596
پایانه (ترمینال) رامهرمز06143524696
پایانه (ترمینال) شادگان06153722175
عدل شوش (تعاونی 7)06142821400
پایانه (ترمینال) شوش06142821400
ایران پیما شوشتر (تعاونی 1)06136226100
همسفر چابکسواران شوشتر 06136213010
پایانه (ترمینال) شوشتر06136226868
پایانه (ترمینال) گتوند06136322838
ایران پیما مسجدسلیمان (تعاونی 1)06143262394
ترابر بی تا مسجدسلیمان (تعاونی 15)06143262350
تک سفر مسجدسلیمان 06143267077
پایانه (ترمینال) مسجدسلیمان06143267077
پایانه (ترمینال) هندیجان06152573622
رویال سفر خدابنده زنجان 02434225811
سیروسفر زنجان 02433740410
همسفر مهر زنجان 02433772929
آسوده سفر زنجان 02433775302
لوان نور زنجان (تعاونی 8)02433782255
پایانه (ترمبنال) زنجان02433742024
پایانه (ترمینال) طارم02433742025
پایانه (ترمینال) خدابنده02434223470
پایانه (ترمینال) ابهر02435223966
ایران پیما سمنان (تعاونی 1)02333469595
کیان سفر پاسارگاد سمنان (تعاونی 5)02333461955
تک سفر سمنان (تعاونی 10)02333468754
سفر سیر آریا سمنان (تعاونی 3)02333465433
پیک معتمد سمنان (تعاونی 2)02333468282
پایانه (ترمینال) سمنان02333469595
سیروسفر شاهرود 02332392311
ایران پیما شاهرود (تعاونی 1)02332221441
پیک معتمد شاهرود (تعاونی 2)02332390568
پایانه (ترمینال) شاهرود02332492311
پیک معتمد دامغان (تعاونی 2)02335254200
سفر سیر آریا دامغان (تعاونی 3)02335246642
پایانه (ترمینال) دامغان02335246642
اتحاد شرق گرمسار02334206999
اطمینان گرمسار02334203885
الماس گرمسار02334203885
میلاد سفر شرق گرمسار02334206044
پایانه (ترمینال) گرمسار02334203392
میهن نور آریا زاهدان (تعاونی 4)05433433948
پیک معتمد زاهدان (تعاونی 2)05433432752
گیتی پیما زاهدان05433432686
آریا سفر زاهدان (تعاونی 11)05433432692
عدل زاهدان (تعاونی 7)05433432708
جهانگشت مهر زاهدان (تعاونی 16)05433432737
سیر و سفر درخشان زاهدان05433432674
تک سفر ایرانیان زاهدان05433432747
ایمن سفر ایرانیان زاهدان (تعاونی 6)05433432720
همسفر شمس زاهدان05433432740-1
ایران پیما امید زاهدان (تعاونی 1)05433432696
ایران پیمان شرق زاهدان05433432704
آسیا سفر زاهدان (تعاونی 13)05433432724
پیک صبا زاهدان (تعاونی 17)05433432655-8
لوان نور زاهدان (تعاونی 8)05433432759
ایران پیما زاهدان (تعاونی 1)05433432745
پایانه (ترمینال) زاهدان (انقلاب)05433432668
پایانه (ترمینال) زابل05432295033
لوان نور چابهار (تعاونی 8)09151470071
ایران پیما بلوچ چابهار (تعاونی 1)05435333390
پیک صبا چابهار (تعاونی 17)05435333215
میهن نور آریا چابهار (تعاونی 4)05435333560
جهانگشت مهر چابهار (تعاونی 16)05435331040
پایانه (ترمینال) چابهار05435331045
ایران پیما بلوچ ایرانشهر (تعاونی 1)05437222618
میهن نور آریا ایرانشهر (تعاونی 4)05437221564
پایانه (ترمینال) ایرانشهر (امید)05437222171
ندای دهوار سراوان 05437642303
پایانه (ترمینال) سراوان05437642303
پایانه (ترمینال) زهک05432295031
پایانه (ترمینال) خاش05433723113
ایران پیما آباده (تعاونی 1)07144334355
پایانه (ترمینال) آباده07144332334
پایانه (ترمینال) جهرم07154331616
جهانگشت مهر شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش (تعاونی 16)07137317000
پیک صبا شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش (تعاونی 17)07137304563
عدل شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش (تعاونی 7)07137301029
لوان نور شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش (تعاونی 8)07137304713 - 07137313420 - 07137319392
ایران پیما شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش (تعاونی 1)07137304512 - 07137301383
ترابر بی تا شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش (تعاونی 15)07137307225 - 07137319115
گیتی پیما شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش07137305266
رویال سفر شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش 07137311025-8
سیروسفر شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش 07137319111-4 - 07137309512
راه پیما پارسیان شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش (تعاونی 9)07137316661
همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش07137317711 - 07137303307
تک سفر ایرانیان شیراز 07137321326 - 07137306091 - 07137317802 - 07137311663 - 07137305266
آریا سفر آسیا شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش (تعاونی 11)07137306554
ماهان سفر ایرانیان شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش07137306731
میهن نور آریا شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش (تعاونی 4)07137309643
آسیا سفر شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش (تعاونی 13)07137309857 - 07137323506
پیک معتمد شیراز پایانه (ترمبنال) کاراندیش (تعاونی 2)07137321212
پایانه (ترمبنال) کاراندیش شیراز07137327650
عدل شیراز پایانه (ترمبنال) مدرس (تعاونی 7)07137270771
سیروسفر شیراز ترمینال مدرس 07137276387
پایانه (ترمینال) مدرس شیراز07137269888
سیروسفر شیراز ترمینال امیرکبیر 07138336282
پارسیان شیراز (تعاونی 14)07137309353
آریا سفر آسیا شیراز (تعاونی 11)07137309353
گیتی نورد شیراز (تعاونی 12)07137312939
تک سفر ایرانیان شیراز 07137315000
کیان سفر پاسارگاد شیراز (تعاونی 5)07137317802
ماهان سفر ایرانیان شیراز 07132330018
ایمن سفر ایرانیان شیراز (تعاونی 6)07137315000
همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز 07137303307
ایران پیما فسا (تعاونی 1)07153330001
پایانه (ترمینال) فسا07153334915
گیتی پیما کازرون07142233027
پایانه (ترمینال) کازرون07142233027
جهانگشت مهر لارستان (تعاونی 16)07152336099
پیام گوهر لارستان 07152331002
ایانه (ترمینال) لارستان07137305825
تک سفر ایرانیان لامرد 07152723900
گیتی پیما لامرد 07152722444
توحید لامرد 07152722600
پایانه (ترمینال) لامرد07152722781
ایران پیما قزوین (تعاونی 1)02833556862
ترابر بیتا قزوین (تعاونی 15)02833557524
رویال سفر ایرانیان قزوین02833567729
سیروسفر ایران قزوین02833561117
آریا سفر آسیا قزوین (تعاونی 11)02833559655
جوان سیر ایثار قزوین 02833573838
پایانه (ترمینال) قزوین02833575557
پیک صبا قم (تعاونی 17)02536644091
عدل قم (تعاونی 7)02536644092
ایران پیمان قم02536644848
رویال سفر قم02536641767
ایمن سفر ایرانیان قم (تعاونی 6)02536641568
ره پیما قم02536644038
سفر سیر آریا قم (تعاونی 3)02536641568
جهانگشت قم (تعاونی 16)02536641566
سیروسفر قم02536643148
آسیا سفر قم (تعاونی 13)02536641515
ایران پیما قم (تعاونی 1)02536641572
همسفر قم02536644744
آریا سفر آسیا قم (تعاونی 11)02536641710-1
ترابر بی تا قم (تعاونی 15)02536642732
میهن نور آریا قم (تعاونی 4)02536641711
ایران پیام نو قم02536642929
پایانه (ترمبنال) قم02536500434
عدل بانه (تعاونی 7)08734222802-3
کیان سفر پاسارگاد بانه (تعاونی 5)08734220376
پایانه (ترمینال) بانه08734225100
حمید بیجار08738241041
غرب بیجار08738222166
پایانه (ترمینال) بیجار08738223181
دیدار سیر گیتی سقز08736251159
ترابر بی تا سقز (تعاونی 15)08736243666-08736242666
لوان نور سقز (تعاونی 8)08736241848
عدل سقز (تعاونی 7)08736226191
ایران پیما سقز (تعاونی 1)08743244777
پایانه (ترمینال) سقز08736248507
سفر بیست سنندج (تعاونی 20)08733520363
همسفر سنندج08733520363
ترابر بی تا سنندج (تعاونی 15)08733520361-2 - 08733521321-2
کیان سفر پاسارگاد سنندج (تعاونی 5)08733520352
سیروسفر سنندج08733520365
دیدار سیر گیتی سنندج08733521266-7
آریا سفر سنندج (تعاونی 11)08733520360
ایران پیما سنندج (تعاونی 1)08733520340-2
عدل سنندج (تعاونی 7)08733520345-7
آزادی سفر سنندج (سواری)08733510088-08733510099
همسفر غرب سنندج08733184649
میهن نور آریا سنندج (تعاونی 4)08733520359
پایانه (ترمینال) سنندج08733520368-9
پایانه (ترمینال) کامیاران08723522665
پایانه (ترمبنال) مریوان08734523040
پایانه (ترمینال) ارزوئیه03442480000
پایانه (ترمینال) انار03434382424
پایانه (ترمینال) بافت03442254191
پایانه (ترمینال) بردسیر03433527578
پایانه (ترمینال) بم03444212099
عدل جیرفت (تعاونی 7)03482350110
پایانه (ترمینال) جیرفت03443350110
پایانه (ترمینال) راور03441322333
میهن نور آریا رفسنجان (تعاونی 4)09132906829
پایانه (ترمینال) رفسنجان03434281080
پایانه (ترمینال) رودبار جنوب03443369165
پایانه (ترمینال) زرند09133425280
آریا سفر سیرجان (تعاونی 11)03442251155
عدل سیرجان (تعاونی 7)03442259770
ترابر بی تا سیرجان (تعاونی 15)03442251130
سیروسفر سیرجان03442255955
ایران پیما سیرجان (تعاونی 1)03442259096
پایانه (ترمینال) سیرجان03442251130
عدل کرمان پایانه (ترمبنال) آدینه (تعاونی 7)03432152727
پیک صبا کرمان پایانه (ترمبنال) آدینه (تعاونی 17)03432152746
ایران پیما کرمان پایانه (ترمبنال) آدینه (تعاونی 1)03432152674
سیروسفر کرمان پایانه (ترمبنال) آدینه 03432152724
همسفر کرمان پایانه (ترمبنال) آدینه 03432152762
میهن نور کرمان پایانه (ترمبنال) آدینه (تعاونی 4)03432152698
رویال سفر کرمان پایانه (ترمبنال) آدینه09131410530
لوان نور کرمان پایانه (ترمبنال) آدینه (تعاونی 8)03432152732-3
ماهان سفر کرمان پایانه (ترمبنال) آدینه 03432152685-8
تک سفر ایرانیان کرمان03432152762
ترابر بی تا کرمان (تعاونی 15)03432152692
پایانه (ترمینال) کرمان آدینه03432152698
پایانه (ترمینال) کوهبنان03433493348
عدل کهنوج (تعاونی 7)03443209000
میهن نور کهنوج (تعاونی 4)03443208181
پایانه (ترمینال) کهنوج03443209000
پایانه (ترمینال) اسلام آباد غرب08345224855
پایانه (ترمینال) پاوه08346121005
پایانه (ترمینال) جوانرود08346222305
پایانه (ترمینال) سرپل ذهاب08342222537
پایانه (ترمبنال) سنقر08344226049 - 08348422551
پایانه (ترمینال) صحنه08348422551
پایانه (ترمینال) قصرشیرین09188341619
عدل کرمانشاه (تعاونی 7)08334294196
میهن نور کرمانشاه (تعاونی 4)08334220400
ایران پیما کرمانشاه (تعاونی 1)08334245200
ترابر بی تا کرمانشاه (تعاونی 15)08334247600
آسیا سفر کرمانشاه (تعاونی 13)08334225417 - 08334224700
گیتی پیما کرمانشاه08334234511
لوان نور کرمانشاه (تعاونی 8)08334236551-2
جوان سیر ایثار کرمانشاه08342217946
سیروسفر کرمانشاه08334236900
رویال سفر ایرانیان کرمانشاه08334236800
کیان سفر پاسارگاد کرمانشاه (تعاونی 5)08334220500
پیک معتمد کرمانشاه (تعاونی 2)08334293936
آریا سفر کرمانشاه (تعاونی 11)08334245100
تک سفرایرانیان پارس پیما کرمانشاه08334247800
پایانه (ترمینال) کرمانشاه08334247600
پایانه (ترمینال) کنگاور09188372908
پایانه (ترمینال) گیلانغرب09188345798
پایانه (ترمینال) هرسین08323224390
آسیا سفر یاسوج پایانه (ترمبنال) شهید قرنی (تعاونی 13)07433347366
مارال سیر یاسوج (تعاونی 10)07433222301
راه پیما پارسیان یاسوج (تعاونی 9)07433330773
لوان نور یاسوج (تعاونی 8)07433222067
آریا سفر آسیا یاسوج (تعاونی 11)07433331142
ایمن سفر ایرانیان یاسوج (تعاونی 6)07433346730
پایانه (ترمینال) یاسوج07433222067
سیروسفر دهدشت 07433330773
پایانه (ترمینال) دهدشت07433330773
ایران پیما آزادشهر (تعاونی 1)01735722341
پایانه (ترمینال) آزادشهر01735722341
رویال سفر گرگان01732682507
سیروسفر گرگان 01732682505
ایران پیما گرگان (تعاونی 1)01732682501
گیتی پیما گرگان01732682504
عدل گرگان (تعاونی 7)01732682503
لوان نور گرگان (تعاونی 8)01732682509
ترابر بی تا گرگان (تعاونی 15)01732682502
همسفر چابکسواران گرگان01732682508 - 01732230190
میهن نور گرگان (تعاونی 4)01732682500
پایانه (ترمینال) گرگان01732682500
همسفر گنبدکاووس01733381600
پیک معتمد گنبدکاووس (تعاونی 2)01733381500
ایران پیمان گنبدکاووس01733381300
ایران پیما گنبدکاووس (تعاونی 1)01733381102
ترابر بی تا گنبدکاووس (تعاونی 15)01733381201
پایانه (ترمینال) گنبدکاووس01733381500
پایانه (ترمینال) بندر ترکمن01734423010
پایانه (ترمینال) علی آباد کتول01734238818
پایانه (ترمینال) گالیکش01735830850
پایانه (ترمینال) کلاله01735442568
پایانه (ترمینال) مینودشت01735220900
رویال سفر رشت 01333606667
سیروسفر رشت 01333661165
پیک صبا رشت (تعاونی 17)01333664335
عدل رشت (تعاونی 7)01333662700
گیلان پیما آسیا سفر رشت (تعاونی 13)01333663993
آریا سفر آسیا رشت (تعاونی 11)01333663993
جهانگشت مهر رشت (تعاونی 16)01333603592
سپهر آسیا رشت 01333600943
آرتا سبلان رشت 09111438976
پایانه (ترمینال) رشت01333665675
رویال سفر لاهیجان 01342226700
عدل لاهیجان (تعاونی 7)01342222200
مکانیزه لاهیجان01342337044
پایانه (ترمینال) لاهیجان01342423115
گیلان پیمان رودسر01342627941
رویال سفر ایرانیان رودسر 01342616550-01342634440
سیمرغ عدل رودسر (تعاونی 7)01342620055
گیلان سحر رودسر 01342622195
سپهر آسیا رودسر 01342627941
پایانه (ترمبنال) رودسر01342634441
پایانه (ترمبنال) لنگرود01342533666
رویال سفر بندرانزلی 01344435440
عدل سفر انزلی (تعاونی 7)01344422132
ترابر بی تا انزلی (تعاونی 15)01344432080
همسفر چابکسواران انزلی 01344545952
پایانه (ترمینال) بندرانزلی01344432080
سیر و سفر آستانه اشرفیه01342122066
عدل آستانه اشرفیه (تعاونی 7)01342127065
پایانه (ترمینال) آستانه اشرفیه01342122066
پایانه (ترمینال) رودبار03443369165
پایانه (ترمینال) فومن01334735721
عصر ایران آستارا 01344833242
آریا سفر آستارا (تعاونی 11)01344835725
سپهر آسیا آستارا 01344836374
عدل آستارا (تعاونی 7)01344832677
پایانه (ترمینال) آستارا01344832398
آریا سفر آسیا ماسال (تعاونی 11)01344663365
پایانه (ترمینال) ماسال01344662522
ترابر بی تا سیاهکل (تعاونی 15)01342322481
پایانه (ترمینال) سیاهکل01342322481
پایانه (ترمبنال) املش01342722043
پایانه (ترمینال) ازنا06643422602
پیک صبا الیگودرز (تعاونی 17)06643331090
راه پیما پارسیان الیگودرز (تعاونی 9)06643331090
آریا سفر آسیا الیگودرز (تعاونی 11)06643331919
ایمن سفر ایرانیان الیگودرز (تعاونی 6)06643321090
پایانه (ترمبنال) الیگودرز06643321090
رویال سفر بروجرد 06642502222
ترابر بی تا بروجرد (تعاونی 15)06642460015
ایران پیما بروجرد (تعاونی 1)06642455001
پیک صبا بروجرد (تعاونی 17)06642629500
لوان نور بروجرد (تعاونی 8)06642444312
همسفر چابکسواران بروجرد05832252362
پایانه (ترمینال) بروجرد06642460015
پایانه (ترمینال) پلدختر06632227586
سیر و سفر خرم آباد06633322200
آسیا سفر خرم آباد (تعاونی 13)06633338026
ایران پیما خرم آباد (تعاونی 1)06633330006
پیک صبا خرم آباد (تعاونی 17)06633301800
عدل خرم آباد (تعاونی 7)06633309571
ترابر بی تا خرم آباد (تعاونی 15)06633331016
همسفر چابکسواران خرم آباد 06612215593
پایانه (ترمینال) خرم آباد06833406807
ایران پیما دورود (تعاونی 1)06643221919
ماهان سفر ایرانیان دورود06643225913
ایمن سفر ایرانیان دورود (تعاونی 6)06643225913
پایانه (ترمینال) دورود06643225913
پایانه (ترمینال) دلفان (نور آباد)06632720230
سیروسفر کوهدشت06632624990
عدل کوهدشت (تعاونی 7)09167095736
میهن نورآریا کوهدشت (تعاونی 4)06632631836
کیان سفر پاسارگاد کوهدشت (تعاونی 5)06632622653
پایانه (ترمینال) کوهدشت هجرت06632624990
لوان نور آمل (تعاونی 8)01143290120
ایران پیما آمل (تعاونی 1)01121329014
پیک معتمد آمل (تعاونی 2)01143290080
ترابر بی تا آمل (تعاونی 15)01143290115
پایانه (ترمینال) آمل (فیروزی)01143244702
رویال سفر بابل 01132192449
سیروسفر بابل01132271000
ایران پیما بابل (تعاونی 1)01132277777
همسفر چابکسواران بابل01132192701
آفتاب سیر بابل01132278104
پیک معتمد بابل (تعاونی 2)09111135104
ترابر بی تا بابل (تعاونی 15)01132278109
آرتا سبلان بابل01132044324
پایانه (ترمینال) بابل01132192020
همسفر چابکسواران بابلسر 01135331000
رویال سفر بابلسر 01135252800
ایران پیما بابلسر (تعاونی 1)01135331000
پیک معتمد بابلسر (تعاونی 2)09111135104
پایانه (ترمینال) بابلسر01135365691
ایران پیما بهشهر (تعاونی 1)01134525511-01132291489
پیک معتمد بهشهر (تعاونی 2)01134525355
پایانه (ترمینال) بهشهر01134521608
پیک معتمد جویبار مازندران (تعاونی 2)01142546364
رویال سفر چالوس01152282040
ایران پیما چالوس (تعاونی 1)01152229422
پایانه (ترمینال) چالوس01132311916
پایانه (ترمینال) کلاردشت01152624800
طلوع رامسر01155252169
رمک رامسر01155226800
پایانه (ترمینال) رامسر01155226800
ترابر بی تا ساری پایانه (ترمبنال) دولت (تعاونی 15)01133241617
میهن نور ساری پایانه (ترمبنال) دولت (تعاونی 4)01133240131
گیتی پیما ساری پایانه (ترمبنال) دولت01133260670
پیک معتمد ساری پایانه (ترمبنال) دولت (تعاونی 2)01133251007
عدل ساری پایانه (ترمبنال) دولت (تعاونی 7)01133245293
رویال سفر ساری01133240240
سیروسفر ساری01133248396
همسفر چابکسواران ساری01133249544
ایران پیما ساری (تعاونی 1)01133241000
پایانه (ترمینال) ساری (دولت)01133248882
اعتماد سفر تنکابن01154274112
ایران پیما تنکابن (تعاونی 1)01154271050
ساحل تنکابن01154274025
پایانه (ترمینال) تنکابن01154271060
پایانه (ترمینال) عباس آباد01154625399
پایانه (ترمینال) فریدونکنار01135664956
رویال سفر قائم‌شهر01142250718
پایانه (ترمینال) قائم‌شهر01142250718
پایانه (ترمینال) محمود آباد01144740300
ایران پیما نکا (تعاونی 1)01134733333
پایانه (ترمینال) نکا01133241617
ایران پیما نوشهر (تعاونی 1)01152356215
پایانه (ترمینال) نوشهر01152356004
ایران پیما نور (تعاونی 1)09111271373
پایانه (ترمینال) نور01144540918
پایانه (ترمینال) کمیجان08635453800
همسفر اراک08633133911
میهن نور آریا اراک (تعاونی 4)08633134146
تکسفر ایرانیان اراک09183605294
ایران پیما اراک (تعاونی 1)08633120612
آریا سفر آسیا اراک (تعاونی 11)08633120559
پارسیان اراک (تعاونی 14)08633135967
جهانگشت مهر اراک (تعاونی 16)08633121115
ترابر بی تا اراک (تعاونی 15)08632222380 - 08633124210
پیک صبا اراک (تعاونی 17)08633134700
رویال سفر اراک08632214426
سیروسفر اراک08633140284
پایانه (ترمینال) اراک (مرکزی)08633130083
سفر گستر ساوه08642427378
سیروسفر ساوه08642225038
پایانه (ترمینال) ساوه08642427240
عدل بندرعباس پایانه (ترمبنال) شهرداری (تعاونی 7)07633664004
جهانگشت مهر بندرعباس پایانه (ترمبنال) شهرداری (تعاونی 16)07633684230
گیتی پیما بندرعباس پایانه (ترمبنال) شهرداری07633684135
ایران پیما بندرعباس پایانه (ترمبنال) شهرداری (تعاونی 1)07633660469
رویال سفر بندرعباس پایانه (ترمبنال) شهرداری07633684144
تک سفر بندرعباس پایانه (ترمبنال) شهرداری07633684150
پیک صبا بندرعباس پایانه (ترمبنال) شهرداری (تعاونی 17)07633660476
مارال سیر ایرانیان بندرعباس (تعاونی 10)07633664001
ترابر بی تا بندرعباس (تعاونی 15)07633660475
لوان نور بندرعباس (تعاونی 8)07633662103
آریا سفر آسیا بندرعباس (تعاونی 11)07633660468
سیروسفر بندرعباس08633660472
پایانه (ترمینال) بندرعباس (خلیج فارس)09367613393
لوان نور قشم (تعاونی 8)07635273806
آسیا سفر قشم (تعاونی 13)07635228033
گیتی پیما قشم09331612066
میهن نور ساحل قشم (تعاونی 4)07635225398
پایانه (ترمینال) قشم07635228033
پایانه (ترمینال) میناب07642225853
ترابر بی تا تویسرکان (تعاونی 15)08134946017
گیتی نورد تویسرکان (تعاونی12)08134923431
کیان سفر پاسارگاد تویسرکان (تعاونی 5)08134924293
پایانه (ترمینال) تویسرکان08134733966
ترابر بی تا ملایر (تعاونی 15)08132284040
پیک صبا ملایر (تعاونی 17)08132284141
همسفر چابکسواران ملایر08132283555
عدل ملایر (تعاونی 7)08132283838
پایانه (ترمینال) ملایر08132284111
ترابر بی تا نهاوند (تعاونی 15)08133231023
آسیا سفر نهاوند (تعاونی 13)08133246111
پایانه (ترمینال) نهاوند08133233570
ایران پیما همدان (تعاونی 1)08134224005
پیک معتمد همدان (تعاونی 2)08134224430
سپهر آسیا همدان08134224004
عصرایران الوند همدان08134221710
عدل همدان (تعاونی 7)08134241010-2
آسیا سفر همدان (تعاونی 13)08134227409
کیان سفر پاسارگاد همدان (تعاونی 5)08134222462
رویال سفر ایرانیان همدان08134222871
ترابر بی تا همدان (تعاونی 15)08134225952
همسفر چابکسواران همدان08134224004
پایانه (ترمینال) همدان08134224004
پایانه (ترمینال) کبودرآهنگ08135226844
آسوده سفر اسدآباد08133132191
پایانه (ترمینال) اسدآباد08133125128
پایانه (ترمینال) رزن08136222652
پایانه (ترمینال) فامنین08136823397
عدل یزد پایانه (ترمبنال) شهرداری (تعاونی 7)03537236752
گیتی نورد ابرکوه یزد(تعاونی 12)03532829393
میهن نور یزد (تعاونی 4)03537204145
آسیا سفر هرات یزد (تعاونی 13)03532572175
پیک صبا یزد (تعاونی 17)03537201700
ایران پیما یزد (تعاونی 1)03537236768
سیروسفر یزد03537232100
گیتی پیما یزد03537236761
ترابر بی تا یزد (تعاونی 15)03532236778
تک سفر ایرانیان یزد (تعاونی 13)03537238400
ماهان سفر ایرانیان یزد03537233888
ایمن سفر ایرانیان یزد (تعاونی 6)03537236664
میهن نور آریا یزد (تعاونی 4)03537236661
آسیا سفر یزد (تعاونی 13)03537232400
همسفر چابکسواران یزد03537236660
پارسیان یزد (تعاونی 14)03537237001
لوان نور یزد (تعاونی 8)03537236771
گیتی نورد یزد (تعاونی 12)03537236662
پایانه (ترمبنال) الغدیر یزد03537236901
تک سفر ایرانیان اردکان03532248576
پایانه (ترمینال) اردکان03532248574
عامر بافق نماینده کیان سفر03532448808
پایانه (ترمینال) بافق03532448808
آسیا سفر میبد (تعاونی 13)03532352711
پایانه (ترمینال) میبد03532323822
ایمان بهاباد03534722199
گیتی نورد ابرکوه (تعاونی 12)03532829393
پایانه (ترمینال) مهریز03532526600
پایانه (ترمینال) مروست03537203272