ترمینال پایانه زاینده رود اصفهان

شماره تماس:

آدرس:

اصفهان / پل وحید بلوار میرزا کوچک خان جنگلی / پایانه زاینده رود
پایانه (ترمینال) زاینده رود اصفهان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید