ترمینال پایانه راه ابریشم مشهد

شماره تماس:

05133726418

آدرس:

مشهد / ابتدای شهرک رجایی / ابتدای جاده سرخس / روبروی میدان بار رضوی / پایانه راه ابریشم
پایانه (ترمینال) راه ابریشم مشهد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.