پیک معتمد ترمینال پایانه راه ابریشم مشهد - تعاونی 2

شماره تماس:

آدرس:

مشهد / ابتدای شهرک شهید رجایی / ابتدای جاده سرخس / روبروی میدان بار رضوی / پایانه راه ابریشم / تعاونی 2(پیک معتمد)
شرکت مسافربری تعاونی 2 پیک معتمد واقع در پایانه (ترمینال) راه ابریشم مشهد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.