ترمینال پایانه سقز سنندج

شماره تماس:

آدرس:

سنندج / خروجی شهر / نرسیده به میدان امام رضا / ترمینال سقز سنندج
پایانه (ترمینال) سقز سنندج با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.