شاهین گیلان - بی تا رشت - تعاونی 15

شماره تماس:

آدرس:

رشت / خیابان امام / جنب میدان گیل / پایانه گیل / تعاونی 15 (شاهین گیلان) (بی تا)
شرکت مسافربری تعاونی 15 شاهین گیلان (بی تا) واقع در پایانه (ترمینال) گیل رشت با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.