ترمینال پایانه امام علی

شماره تماس:

آدرس:

یزد / میدان امام علی / پایانه امام علی
پایانه (ترمینال) امام علی یزد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید