شقایق سیر ترمینال پایانه امیرکبیر

شماره تماس:

07138200030

آدرس:

شیراز / بلوار امیرکبیر / خیابان توانیر / تعاونی شقایق سیر
شرکت مسافربری تعاونی شقایق سیر واقع در پایانه (ترمینال) امیرکبیر شیراز با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.