آسیا سفر شهرکرد - تعاونی 13

شماره تماس:

آدرس:

شهرکرد / خروجی شهرکرد به فسا / خیابان 15 خرداد / پایانه شهرکرد / تعاونی 13 (آسیا سفر)
شرکت مسافربری تعاونی 13 آسیا سفرواقع در پایانه (ترمینال) شهرکرد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.