ترابر بی تا نیشابور - تعاونی 15

شماره تماس:

آدرس:

نیشابور / فرح بخش / خیابان 22 بهمن شرقی / پایانه نیشابور / تعاونی 15 (بی تا)
شرکت مسافربری تعاونی 15 بی تا واقع در پایانه (ترمینال) نیشابور با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.