میهن نور سبزوار - تعاونی 4

شماره تماس:

آدرس:

سبزوار / اتوبان شاهرود به سبزوار / خیابان سربداران / پایانه سبزوار / تعاونی 4 (میهن نور)
شرکت مسافربری تعاونی 4 میهن نور واقع در پایانه (ترمینال) سبزوار با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.