مکانیزه مهدی پور لنگرود

شماره تماس:

01342545554

آدرس:

لنگرود / خیابان امام / پایانه لنگرود / تعاونی مکانیزه مهدی پور
شرکت مسافربری تعاونی مکانیزه مهدی پور واقع در پایانه (ترمینال) لنگرود با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.