مکانیزه 1 آستانه اشرفیه

شماره تماس:

آدرس:

آستانه اشرفیه / میدان کسیم / اول جاده کسیم / پایانه اختصاصی پور رجبعلی / تعاونی مکانیزه 1
شرکت مسافربری تعاونی مکانیزه 1 واقع در پایانه (ترمینال) پور رجبعلی آستانه اشرفیه با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.