ترمینال پایانه جویبار

شماره تماس:

01142546364

آدرس:

جویبار / پایانه جویبار
پایانه (ترمینال) جویبار با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.