ترمینال پایانه پاکدشت

شماره تماس:

آدرس:

پاکدشت / مامازند به شریف آباد / ورودی پاکدشت / پایانه پاکدشت
پایانه (ترمینال) پاکدشت با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.