ترمینال پایانه ایلخچی

شماره تماس:

آدرس:

ایلخچی / انتهای بزرگراه تبریز ایلخچی / جنب دانشگاه آزاد / پایانه ایلخچی
پایانه (ترمینال) ایلخچی با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.