ترمینال پایانه خسروشهر

شماره تماس:

04132444648

آدرس:

خسروشهر / خیابان شهید رجایی / پایانه خسروشهر
پایانه (ترمینال) خسروشهر با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.