ترمینال پایانه بستان آباد

شماره تماس:

آدرس:

بستان آباد / اتوبان امام خمینی / جنب خیابان ساحلی / پایانه بستان آباد
پایانه (ترمینال) بستان آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.