ترمینال پایانه ممقان

شماره تماس:

آدرس:

ممقان / خروجی شهر ممقان / پایانه ممقان
پایانه (ترمینال) ممقان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.