ترمینال پایانه صوفیان

شماره تماس:

آدرس:

صوفیان / اتوبان تبریز _ صوفیان / خروجی صوفیان / پایانه صوفیان
پایانه (ترمینال) صوفیان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.