ترمینال پایانه کلیبر

شماره تماس:

آدرس:

کلیبر / جاده اهر به کلیبر / خروجی شهرستان کلیبر / پایانه کلیبر
پایانه (ترمینال) کلیبر با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.