ترمینال پایانه قره آغاج

شماره تماس:

آدرس:

قره آغاج / جاده تبریز به قره آغاج / خروجی شهرستان قره آغاج / پایانه قره آغاج
پایانه (ترمینال) قره آغاج با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.