ترمینال پایانه ورزقان

شماره تماس:

آدرس:

ورزقان / جاده هریس به ورزقان / خروجی شهرستان ورزقان / پایانه ورزقان
پایانه (ترمینال) ورزقان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.