ترمینال پایانه شرفخانه

شماره تماس:

04132611154

آدرس:

شرفخانه / اتوبان شبستر به شرفخانه / خروجی شرفخانه / پایانه شرفخانه
پایانه (ترمینال) شرفخانه با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.