ترمینال پایانه خامنه

شماره تماس:

آدرس:

خامنه / بزرگراه شبستر به صوفیان / بلوار آیت الله خامنه ای / پایانه خامنه
پایانه (ترمینال) خامنه با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.