ترمینال پایانه خدا آفرین

شماره تماس:

آدرس:

خدا آفرین / اتوبان جلفا به خدا آفرین / پایانه خدا آفرین
پایانه (ترمینال) خدا آفرین با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.