ترمینال پایانه قره ضیاءالدین

شماره تماس:

آدرس:

قره ضیاءالدین / خروجی جاده شهرستان قره ضیاءالدین / پایانه قره ضیاءالدین
پایانه (ترمینال) قره ضیاءالدین با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.