ترمینال پایانه نمین

شماره تماس:

آدرس:

نمین / ورودی شهر / خیابان امام خمینی / میدان جانبازان / ایران خودرو / پایانه نمین
پایانه (ترمینال) نمین با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.