ترمینال پایانه داران

شماره تماس:

آدرس:

داران / بلوار طالقانی / پایانه داران
پایانه (ترمینال) داران با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.